Axmar bruk har ett 30-tal informationstavlor utspridda runtom i den natursköna och kulturhistoriskt intressanta destinationen. Dessa skyltar berättar om Sveriges utveckling genom århundraden av hårt arbete och grundandet av folkhemmet. Sedan tidigare är ett 10-tal av dessa utrustade med QR-kod och talande berättelse. Nu utökas denna upplevelse med en digital guide inne i Hyttan, som tar besökaren med på en resa tillbaka i tiden från när bruket grundades 1671 till vad den används till i dessa dagar.

När man stiger in i den imponerande hyttan, byggd runt 1860, möts man av en atmosfär som andas historia. Med hjälp av den nya digitala guiden kan besökare lära sig om Hyttans och brukets rika historia på ett interaktivt och engagerande sätt. Genom att skanna en QR-kod med sin mobiltelefon, startar en ljudberättelse som levandegör platsens historia. Berättarrösten tillhör Sören Calleberg, Föreningen Hyttans ordförande som även guidar i kulturhistoria.

Berättelsen på cirka 8 minuter tar sin början med hur malmen transporterades sjövägen från bl.a Stockholms skärgård till Axmar bruk. Den goda tillgången på skog i området var avgörande för järnbrukets etablering, då skogen användes för att producera kol. Sedan beskrivs hela processen med att rosta malmen i rostugnen och smälta den i masugnen på ett engagerande sätt.

Besökare får också höra om de olika stegen i järnproduktionen, från att rosta och krossa malmen till att slutligen smälta den i den enorma masugnen. Med en höjd på cirka 15 meter, var masugnen den största konstruktionen i hyttan och en central del av produktionen och en av de största bevarade i Sverige.

Hyttan var i drift från 1860 till 1927, och efter att produktionen upphörde stod byggnaden och förföll fram till 1970-talet, då medel tillsattes för att rädda den. Tack vare Föreningen Hyttan och andra finansiärer, har hyttan idag återfått sin forna glans och används för konserter, teaterföreställningar, bröllop och andra festligheter.

Den digitala guiden är en del av Pixelvoice, en innovativ tjänst som gör det möjligt att skapa intuitiva presentationer baserade på bilder och tal. Besökare som är intresserade av att uppleva Hyttans historia på plats kan enkelt ta del av denna tjänst kostnadsfritt genom att skanna QR-koden med sin mobiltelefon. Det är ett enkelt och tillgängligt sätt att lära sig mer om Axmar bruks rika kulturarv och industriella historia.

Ta del av den berättelsen här: https://tinyurl.com/msjdhd5c
- eller för största möjliga behållning på plats, i Hyttan i Axmar bruk.


Om Axmar bruk
Axmar bruk är Gästriklands första och hittills enda kulturreservat. Det omfattar en välbevarad hytta, en vacker engelsk park och hamnområdet med utställningslokal och båthus. Axmar bruk ägs av den ideella föreningen Hyttan, som sköter reservatet på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg. Det är dessutom ett naturreservat som omfattar cirka 4500 hektar oexploaterad skärgård. I anslutning till bruket finns både vandrings-, cykel- och paddlingsleder.
Axmar Brygga Havskrog är inrymd i en gammal magasinsbyggnad vid hamnen. Den byggdes på 1870-talet av slaggsten från järnbruksdriften. Axmar Brukscafé finns i den gamla orangeribyggnaden och på bruket finns även Axmar Bruksbod med Bed & Breakfast.
Föreningen Hyttan tillsammans med ett antal offentliga aktörer samt entreprenörerna på orten arbetar aktivt med att utveckla Axmar bruk som besöksmål. Det bygger på vår orörda kultur- och naturmiljö.

Kontakt
Sören Calleberg
Ordförande Föreningen Hyttan
076-105 36 49
soren.calleberg@gmail.com


Om Pixelvoice
Pixelvoice är en innovativ tjänst som förvandlar dina bilder till interaktiva upplevelser genom att lägga till tal och text. Med Pixelvoice kan användare enkelt skapa och dela talande bilder som förklarar och berättar historien bakom varje bild. Perfekt för museer, besöksmål, kulturarv och släktforskning, tjänsten erbjuder en unik möjlighet att levandegöra minnen och information.
Genom att använda Pixelvoice kan användare skapa guidade turer, digitala album och interaktiva berättelser som berikar besöksupplevelsen med detaljerad information och personliga berättelser. Detta gör det möjligt att bevara och dela historia på ett engagerande och lättillgängligt sätt.
Pixelvoice är lätt att använda och erbjuder en kostnadsfri testperiod för att prova på tjänsten utan några förpliktelser. Oavsett om det handlar om familjealbum, föreningshistorier eller företagsinformation, ger Pixelvoice dina bilder en röst som förmedlar budskapet på ett kraftfullt sätt.
Besök och testa Pixelvoice för att komma igång och utforska möjligheterna att låta dina bilder tala:
https://pixelvoice.se

Kontakt Pixelvoice
Joe Formgren
Marknad
070-679 79 00
joe@formgren.com