I den nya entrén tas patienterna emot inomhus, samtidigt som alla krav på tillgänglighet, vårdhygien och arbetsmiljö uppfylls.

– Med den nya entrén blir flödet till och från akuten enklare både för patienter och medarbetare. Framförallt kommer patienter nu att tas emot inomhus och inte utomhus som det varit tidigare. Den här lösningen har vi arbetat för och nu är den äntligen på plats, säger Anna Sundberg (SD), ordförande i fastighets- teknik- och miljöutskottet.
Den nya entrébyggnaden ersätter en tidigare provisorisk lösning, som byggdes snabbt när pandemin slog till och krävde ett säkert smittflöde.
Sedan dess har arbetet pågått för att bygga en bättre lösning och nu står alltså en ny modulbyggnad klar.

Tredubbelt större

Den nya byggnaden är tre gånger så stor som den tidigare och innehåller reception, större väntrum och toalett. Det innebär bättre förutsättningar att ta hand om patienter.
– Det här känns som ett steg i rätt riktning mot den nya akutmottagningen som projekteras inom ramen för Framtidsbygget, säger Susanne Andersson.

För mer info och bilder: https://www.regiongavleborg.se/nyheter/ny-entre-pa-plats-vid-akuten-i-gavle/