Läs hela tidningen och tidigare nummer av Företagsbladet helt kostnadsfritt på nätet här:
https://issuu.com/gestrikemedia/docs/fb_sommar_2024

Företagsbladet utkommer fyra gånger om året och är det mest kostnadseffektiva sättet att kommunicera med alla företag och beslutsfattare i Gästrikland.
Ni kan annonsera kostnadseffektivt med annonser, eller redaktionella annonser samt banners på Företagsbladets hemsida.
För mer information se här https://foretagsbladet.se/pages/view/annonsera
Ring annonsavdelningen på telefon 070-679 79 00 gärna så snart som möjligt om ni vill medverka i kommande nummer - eller ett förmånligt samarbetsavtal och medverka i alla fyra nummer 2024.

Utgivningsplan 2024 (Manusstopp inom parentes)

Vårnumret 13 mars (23 februari)
Sommarnumret 5 juni (17 maj)
Höstnumret 18 september (30 augusti)
Julnumret 13 november (25 oktober)

Annonsstorlekar och priser 2024
1/1 sida (190 x 277 mm) 14.950:-
1/2 sida (190 x 135 mm) 8.750:-
1/4 sida (90 x 135 mm) 4.750:-
1/8 sida (90 x 65 mm) 2.975:-
1/16 sida (90 x 30 mm) 1.575:-
1/32 sida (42,5 x 30 mm) 875:-
Baksidan 17.500:-

Samarbetsrabatter:
Dubbel 20%
Trippel 30%
Årsavtal 40%

Native advertising
Redaktionella annonser 50 % på ordinarie prislista.
Förutsätter färdig text och foto.
Enskilda införanden eller samarbetsavtal.
Vår byrå Precis kan bistå med Nyhetsuppdateringar och Pressreleaser:
https://precisreklam.se/produkt/nyhetsuppdatering

Priserna är inklusive reklamskatt. Moms tillkommer.

Företagsbladet distribueras av PostNord till alla företag i Gästrikland. Dessutom distribueras den till kommunkontor, Regionen, Länstyrelsen, Högskolan, Teknikparken m.fl. samt direktadresseras till beslutsfattare.

Vill ni också medverka i kommande nummer?
Intresseanmälan här https://gestrikemedia.se/foretagsbladet
eller ring 070-679 79 00

Se prislista och utgivningsplan här:
https://foretagsbladet.se/pages/view/annonsera

Besöks Företagsbladets hemsida här:
https://foretagsbladet.se

Läs de senaste numren av Företagsbladet här:
https://foretagsbladet.se/pages/view/las-senaste-foretagsbladet


Företagsbladet ges ut fyra gånger om året och delas ut till alla företag i Gästrikland. Affärsmagasinet startade 1989 och utges av Gestrike Media AB som är ett privat oberoende mediaföretag utan presstöd eller partipolitisk tillhörighet.
Det redaktionella materialet är i huvudsak producerat av läsarna själva genom Företagsbladets hemsida
av Presstjänst eller via effectplus.se samt presstjänsten SvenskPress.se

Hör av er så snart som möjligt om ni också vill vara med i kommande nummer - till bästa möjliga samarbetsvillkor!

Kontakt:
Joe Formgren
info@foretagsbladet.se
070-679 79 00
Gestrike Media AB