Vad gör ert företag och vilka är era affärsområden?
– Vi arrangerar viltskådning från gömslen året runt.

Hur kom ni på affärsidén?
– Mitt största intresse har sedan barnsben varit vilda djur och natur, vilket också är det jag har jobbat med på olika sätt sedan vuxen ålder. Jag jobbade i norr med späckhuggarsafari, som guide på Svalbard och som valinventerare åt norska staten i 18 år. När jag kom hem insåg jag hur rikt djur- och fågelliv vi har i Gästrikeskogarna och jag ville skapa möjligheter för gäster att se och uppleva detta.

Hur många anställda är ni idag?
– Vi är tre på sommaren och två på vintern, plus ibland volontärer och/eller praktikanter från olika utbildningar.

Hur ska ni använda stödet från Ahlgrens Donationsfond?
– Verksamheten har äntligen gått in i den "moderna världen" och skaffat ett online bokningssystem. Tidigare har jag suttit och jobbat manuellt med utskick, förfrågningar, bokningar och fakturor. Det är en kostsam investering för ett företag i denna storlek, så stödet är mycket välkommet.

Vad hoppas ni att det får för betydelse för er verksamhet?
– Vi har redan sett att det ger mig mer tid åt det praktiska i verksamheten. Jag behöver inte längre sitta så extremt mycket på kontoret. Detta har medfört att vi kan testa nya aktiviteter, och redan i år kunde vi smyga igång både tjäderspel och tornfalksfotografering.

Vad händer hos er under året och hur ser framtidsplanerna ut i övrigt?
– Högsäsongen är maj till oktober, då vi kör björnskådning, grävling i studiobelysning, småvilt med spegelreflektioner samt ormvråksskådning. Under oktober och november har vi inga gäster, men då sker efterarbete och planering för kommande år samt vintersäsongen, som innehåller kungsörnsskådning och duvhök från annat gömsle. Eftersom min tid har effektiviserats så kommer vi att kunna köra tjäderspel i april nästa år, en månad som tidigare nästan bara inneburit kontorsarbete för mig.

Vilken påverkan på den regionala tillväxten, utvecklingen och sysselsättningen har ditt företag eller hoppas du det kommer att ha framöver?
– Vi har cirka 500 gäster per år, hälften från Sverige och hälften från andra länder. Redan första veckan denna sommarsäsong hade vi gäster från Brasilien, Sverige och Österrike. Utländska gäster stannar i Sverige oftast 1-3 veckor och många av dem tillbringar några dagar i vår region. Våra aktiviteter är en reseanledning som bidrar till att gästerna stannar längre i vårt land.

Har ni något övrigt att berätta om verksamheten eller er kontakt med Ahlgrens Donationsfond?
– Vi är oerhört tacksamma och glada för stödet från Ahlgrens Donationsfond. Det hjälper oss på många sätt att utveckla verksamheten och har gjort vardagen lite enklare.

Företag: Wild Nordic Sweden AB
Namn: Sara Wennerqvist
Titel: Grundare och ägare, Viltguide
Ålder: 52
Hemsida: www.wildnordic.se

 

Fakta om Robert & Anita Ahlgrens Donationsfond
Fonden stödjer innovativa idéer som främjar internationell handel samt företag som satsar att växa. Företag och institutioner i Gävleborg kan ansöka om medel ur fonden senast den 31:a oktober varje år.
Familjen Ahlgrens anda var viktig i samband med instiftandet av fonden. Familjen var entreprenörer som inte gjorde som alla andra. Deras vilja var att premiera regionala företag med en vilja att säkerställa och öka arbetstillfällen på hemorten samt satsar för att växa internationellt.
Fonden är en av regionens större med ett sammanlagt värde på ca 60 miljoner kronor.
Fonden lanserades 2014 och har sedan dess delat ut 10 Msek i och med 2023 års utdelning och beviljade ansökningar uppgår till 63 sedan lansering.

PS. Årets ansökningar skall vara inne senast den 31 oktober.

Frågor gällande fonden vänligen kontakta ordförande för Ahlgrens donationsfond
Peter Candell, tel 070-674 12 44

För mer information och ansökan https://ahlgrensdonationsfond.se