Det sammanfattande omdömet har ökat från 2,7 till 2,9 på en femgradig skala. Det är en större ökning än genomsnittet i landet, men Gävle ligger trots det lägst i länet.
Under de senaste fem åren har Gävle kommun förbättrat sig inom nio olika områden i Svenskt näringslivs attitydundersökning. Det här visar oss att vårt långsiktiga arbete för ett förbättrat företagsklimat ger resultat, sakta men säkert. Vi är inte nöjda här, utan fortsätter jobba för ett påtagligt förbättrat företagsklimat, säger Julia Cederstrand (C ), kommunstyrelsens vice ordförande.
De kategorier som får högst betyg av företagarna i Gävle kommun handlar om:

  • tillgång till mobilnät och bredband
  • allmänhetens attityder
  • vägnät, tåg- och flygförbindelser
  • påverkan av brottslighet/otrygghet
  • engagemang för företagsklimatet

Nu börjar det äntligen hända saker, det här är ett långsiktigt arbete som börjar visa resultat. Nu finns alla möjligheter att gå mot ett bra företagsklimat. Det handlar om ledarskapet, viljan och modet hos ledarna, säger Lotta Petterson, regionchef på Svenskt näringsliv i Gävleborg.

Många Gävleföretag nöjda med bygglov
Ett annat område som många Gävleföretag är nöjda med är bygglov. Enligt Bygg i Tid, Byggföretagen och Fastighetsägarnas initiativ ledtidindex är Gävle den kommun som har kortast ledtider i kategorin större kommuner i bygglovs- och detaljplaneprocessen. Gävle förbättrar sig dessutom i Nöjdkundindex (NKI) inom bygglov enligt den mätning, avseende 2023, som presenterades av SKR, Sveriges kommuner och regioner, i april.

För mer information se https://www.gavle.se/kommunens-service/gavles-foretagsklimat-pa-vag-uppat/

Foto: Flygbild över Gävle centralstation med Brynäs och Gävle strand i bakgrunden. Fotograf Tommy Alvén