Vad gör ert företag och vilka är era affärsområden?
– Action Partner AB specialiserar sig på utveckling och produktion av säljdrivande och impulsskapande butiksmaterial. Vi arbetar med allt från instore-displaylösningar till kompletta event- och mässmontrar. Våra tjänster syftar till att förstärka varumärkens närvaro och öka försäljningen vid köptillfällen genom effektiv butikskommunikation.

Hur kom ni på affärsidén?
– Företaget växte fram ur ett identifierat behov av effektivare och mer attraktiva butiksmaterial. Vi såg hur viktigt det är för varumärken att synas och skapa impulser direkt på köpstället och bestämde oss för att tillgodose detta behov inte bara i Sverige utan också i övriga nordiska länder och EU.

Hur skall ni använda stödet från Ahlgrens Donationsfond?
– Stödet från Ahlgrens Donationsfond är avgörande för att vi ska kunna förstärka vår digitala närvaro. Vi planerar att uppdatera vår hemsida, inklusive en engelskspråkig version för att bättre nå kunder i EU. Vi kommer även att öka vår aktivitet på sociala medier, vilket gör det möjligt för oss att engagera vår kundbas mer direkt och effektivt.

Vad hoppas ni att det får för betydelse för er verksamhet?
– Vi är övertygade om att den förbättrade digitala närvaron kommer att spela en kritisk roll i vår tillväxtstrategi, särskilt när det gäller att nå nya marknader och förstärka vår position som en ledande leverantör av butiksmaterial och exponeringslösningar. Det här kommer att öka vår synlighet och försäljning och på sikt bidra till en starkare marknadsposition.

Vad händer hos er under året och hur ser framtidsplanerna ut i övrigt?
– Vi kommer att fortsätta utveckla våra exponeringslösningar med miljövänliga material som reboard, samtidigt som vi vidareutvecklar traditionella lösningar. Vår ambition är att vara en föregångare i branschen för innovativa och hållbara butikslösningar, vilket stärker våra kunders försäljning och bidrar till en bättre konsumentupplevelse.

Vilken påverkan på den regionala tillväxten/utvecklingen/sysselsättningen har ditt företag eller hoppas du det kommer att ha framöver?
– Vi hoppas att vår verksamhet kommer att bidra till ökad sysselsättning och tillväxt i regionen. Genom att anlita lokala leverantörer för vår produktion stärker vi den regionala ekonomin och skapar jobb. Vår expansion på internationella marknader skulle även kunna leda till ytterligare tillväxt och fler anställningar.

Har ni något övrigt att berätta om verksamheten eller er kontakt med Ahlgrens Donationsfond?
– Naturligtvis är vi mycket tacksamma för stödet från Ahlgrens Donationsfond, som möjliggör för oss och andra regionala företag att sträva efter internationell tillväxt. Det är ett ovärderligt stöd för mindre företag som vårt, som vill expandera och göra en skillnad både lokalt och globalt.

Företag: Action Partner AB
Namn: Pär Ekberg
Titel: VD
Hemsida: www.actionpartner.nu

Fakta om Robert & Anita Ahlgrens Donationsfond
Fonden stödjer innovativa idéer som främjar internationell handel samt företag som satsar att växa. Företag och institutioner i Gävleborg kan ansöka om medel ur fonden senast den 31:a oktober varje år.
Familjen Ahlgrens anda var viktig i samband med instiftandet av fonden. Familjen var entreprenörer som inte gjorde som alla andra. Deras vilja var att premiera regionala företag med en vilja att säkerställa och öka arbetstillfällen på hemorten samt satsar för att växa internationellt.
Fonden är en av regionens större med ett sammanlagt värde på ca 60 miljoner kronor.
Fonden lanserades 2014 och har sedan dess delat ut 10 Msek i och med 2023 års utdelning och beviljade ansökningar uppgår till 63 sedan lansering.

PS. Årets ansökningar skall vara inne senast den 31 oktober.

Frågor gällande fonden vänligen kontakta ordförande för Ahlgrens donationsfond
Peter Candell, tel 070-674 12 44

För mer information och ansökan se https://ahlgrensdonationsfond.se

 

Om Reboard
Det är ett lätt och starkt miljövänligt material, vanligt inom butikskommunikation och eventproduktion. Det består av en wellpappkärna täckt av papper, vilket gör det anpassningsbart och återvinningsbart. Reboard är idealiskt för skräddarsydda lösningar och digital tryckning, vilket möjliggör levande grafiska framställningar.

Bildtext: Patrik Anonsen från Ahlgrens Donationsfond delar ut stöd och diplom till Pär Ekberg på Action Partner AB.