– Inom Hjärnkoll och våra samarbetspartners arbetar vi för att påverka människors kunskaper och attityder till psykisk ohälsa. Tyvärr finns det fortfarande fördomar och stigmatiserande beteenden i samhället, säger Bosse Kåresjö, ordförande för Hjärnkoll Gävleborg. Den 2 april uppmärksammar vi autism, något som påverkar både barn och vuxna. Vi kommer att hålla oss till vuxnas perspektiv den här gången. Vi har bara 30 platser så det är ”först till kvarn” som gäller. Passa på och få viktig information och kunskap om autism. Vi bjuder dessutom på en god sopplunch som Musikhuset/Sjömanskyrkan är så fantastiskt bra på. Så varmt välkomna! 

Dag: Lördag 2 april 2022
Plats: Musikhuset/Sjömanskyrkan i Gävle

Program för dagen.
11.00 - 12.00 (H)järnkoll bjuder på sopplunch.
12.00 - 12.10 Bosse Kåresjö, Ordförande för Hjärnkoll Gävleborg inleder. 12.10 - 12.55  Hjärnkollambassadör Hans Östman delar sin berättelse.
12.55 - 13.10 PAUS
13.10 - 13.55 Hjärnkollambassadör Julia Karlsen delar sin berättelse.
13.55 - 14.10 PAUS
14.10 - 14.40 Jessica Vannoorenberghe, kurator vid Vuxenhabiliteringen i Gävle,  berättar om vad autism är och om det som kallas för autismspektrat. 14.40 - 14.50 PAUS
14:50 - 16:00 PANEL där Hans Östman, Julia Karlsen, Malin Lindén och Jessica Vannoorenberghe ingår. Syftet är att ha en dialog med publiken. 
16.00 SLUT 

Anmälan görs till SV Gävleborg: 020-120 28 08 eller på:
https://www.sv.se/avdelningar/sv-gavleborg/kurser/autismdagen-2022-84608/Kassa/
OBS! Begränsade platser. Först till kvarn!
 

För mer information kontakta
Bo Kåresjö
Ordförande (H)järnkoll Gävleborg
072-895 30 62
bo@karesjo.nu