Tummen upp för företagarpolitisk debatt på Wij Herrgård!

15/2 kl. 09:49

I Ockelbo kommun står småföretagen för den största andelen av de kommunala skatteintäkterna. 34 % av skatteintäkterna kommer från de små och medelstora företagen och deras anställda vilket årligen för 81 miljoner kronor i kommunala skatteintäkter. Men för att det fortsatt ska snurra på bra i de här företagen krävs det att man jobbar mer aktivt för att säkra företagens framtida behov av kompetensförsörjning. Det var också en av de frågor som diskuterades under en debatt i Ockelbo.

Företagarna Ockelbo ordnade den 13 februari en debatt mellan Marit Rempling, Centerpartiet, Madelene Håkansson, Miljöpartiet, Dan Brodin, Kristdemokraterna, Magnus Jonsson, Socialdemokraterna samt Martin Sund Svensson, Vänsterpartiet. Temat var det lokala företagsklimatet, och frågorna som moderatorn Eva Cooper, regionchef Företagarna, ställde var inskickade av engagerade företagare i Ockelbo. '

Kollektivtrafiken, trygghetsfrågor, krishantering, bredband och samverkan mellan skola och näringsliv diskuterades bland annat. Politiker och företagare var överens om att fortsätta samverka, att politiker, företagare och tjänstemän ska lära känna varandra bättre samt att fortsätta denna dialog i olika former.

Denna artikel är publicerad på Ockelbonyheter via Yodo News.

Eva Cooper

Eva Cooper

Medlem och publicist i Yodo Network - effectplus.se

Regionchef Företagarna Gävleborg och Dalarna, jobbar för att företagare ska bli mer framgångsrika i sitt företagan...

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat denna artikel, du kan bli den första!

Publicera

Mer läsning

Välj ditt språk

Vad vill du läsa?

Hjälp

Stäng