Men frågan är om det gäller nuförtiden? För även när vi är här, är vi i allt högre utsträckning där. Datorer, mobiler, mail, sms och sociala medier gör att vi blir alltmer frånvarande i vår närvaro och alltfler forskningsrapporter pekar på hur våra nya kommunikationsmöjligheter faktiskt försämrar vår kommunikation. En studie med namnet Can You Connect With Me Now? visar till exempel att blotta närvaron av en mobiltelefon försämrar känslan av kontakt i personliga samtal öga mot öga.

Tro nu inte att vi är teknikfientliga! Vi ser massor av möjligheter med den nya kommunikationsteknologin. Vi har till och med tagit fram en egen app för att tillsammans utforska nya miljöer, upptäcka varandra och stärka samhörigheten i en grupp. Men – nyckelordet är tillsammans! För när det gäller att skapa en genuin känsla av kontakt, gemenskap, vi-känsla och team-anda är det inget som slår det mänskliga mötet.

Tummen upp för det mänskliga mötet!

Det händer något när människor träffas. Evolutionen gör sig påmind och vi påverkas kemiskt och biologiskt på ett sätt som digitala tummar, smilisar, selfisar och groupisar helt enkelt inte kommer i närheten av. I det mänskliga mötet kan man förlösa krafter som lyfter såväl individen som gruppen och organisationen till nya höjder.

Så i en tid när alla pratar om digitalisering ser vi hur behovet ökar av att få prata med varandra i verkliga livet. Företag och organisationer inser att de rör sig snabbare och längre om de utnyttjar den närmast magiska energi som uppstår när medarbetarna får samlas kring ett gemensamt tema, titta åt samma håll, och koppla ihop sig både tanke- och känslomässigt.

För oss på Brinc som har jobbat med att producera mänskliga möten i snart 20 år känns det nästan lite märkligt – att det som på papperet skulle minska människors behov av att mötas faktiskt ökar det. Men vi tar tacksamt emot det ökande intresset för välplanerade kund- och medarbetarevent. Och när du är där (att du inser att det är dags att väcka den mänskliga energin i din organisation) lovar vi att vi är här.

Vi hörs! 

/Axel Wiman, 070-227 35 20, axel@brinc.se